Jan & Donny over de NLP-teamtraining

Reactie Donny in het schuingedrukt

Waarom heb je gekozen voor een NLP Training bij ons?

Deze keuze was al gemaakt voordat ik ben aangesteld als manager Pre-Analyse. Heinz Reinink, onze toenmalige HR man, heeft hierbij een doorslaggevende rol gehad. Hij had kennelijk al goede ervaring/referenties. Terugkijkend is het een hele goede keuze geweest!

 

Wat heeft deze training opgeleverd, individueel en/of voor je team?

Het heeft als team een sterke band opgeleverd, waardoor men makkelijk op elkaar terugvalt. Het ‘Wij’-gevoel zeg maar. Het NLP/coachende (individuele) aspect van de training zorgt ervoor dat de deelnemers beter luisteren, de ander ook echt horen, de ander het gevoel geven dat ze gehoord worden en dus ook daadwerkelijk tot een betere gespreksvoering komen. Hierdoor word je een completere coach/collega/leidinggevende.

Alleen al door de drie maanden samen trainen, in verschillende samenstellingen, hebben de vakspecialisten samen een team gevormd. Dit zien we nu in de 4 maanden praktijk die achter ons liggen al terug in hoe ze samenwerken, elkaar weten te vinden om iets op te pakken, onder de aandacht te brengen, maar ook onderling sparren bij lastiger situaties als gedrag of weerstand bij medewerkers (eigenlijk al een beetje intervisie op kleine schaal).

Natuurlijk is er verschil tussen de 16 vakspecialisten, maar dat is weer een taak van Donny en mij om dat op te pakken en te coachen. Donny en ik hebben hierbij ieder een deel van de vakspecialisten onder onze hoede genomen. Voor mij persoonlijk was het een leerzame training waar ik alle sessies met plezier aan heb deelgenomen en waar vooral de basis is gelegd voor mijn verbinding met het team.

 

Welk aspect hiervan vind je het meest waardevol?

Naar mijn mening is het meest waardevolle aspect van deze training dat je in slechts een handvol sessies een wij/teamgevoel creëert bij de deelnemers.

We hebben tijd genomen voor een goede voorbereiding op de praktijk. Teamvorming. Wijze van trainen was leuk, leerzaam en gericht op de dagelijkse praktijk.

 

Welk effect heeft dit in het dagelijks werk?

Dankzij de training bereiken de deelnemers elkaar veel makkelijker, is het contact vloeiender, omdat men elkaar kent/begrijpt. Het NLP/coachende aspect van de training heeft ervoor dat de teams

Men weet elkaar te vinden, ook over de verschillenden locaties heen. Dit geldt ook voor mijzelf. Ik hoor met regelmaat dat men het geleerde toe gaat passen en elkaar daar ook op wijst. Ze hebben afgelopen weken al veel praktisch kunnen oefenen met de 50 nieuwe collega’s van de SHO erbij (met ieder is een individueel intake-/kennismakingsgesprek gevoerd. Ook als mens zijn we als team – vakspecialisten en managers – dichter bij elkaar gekomen; de persoonlijke (privé) onderwerpen die we tijdens de trainingen met elkaar hebben gedeeld, die soms best emotioneel waren, hebben daaraan bijgedragen ben ik van overtuigd.

 

Is er nog iets anders dat je wilt vermelden?

Fijn dat jullie ook in de ‘nazorg’ een rol willen spelen door met deelnemers die dat nodig hebben persoonlijke een stuk coaching op te willen pakken.

Jan Danneberg, Manager Pre-Analyse Medlon & Donny Prins, Management trainee pre-analyse van Medlon BV

Blije en gelukkige mensen presteren beter

Teams functioneren beter als zij blijvend leren en zich blijven ontwikkelen. Als teams en teamleden goede prestaties leveren voegen zij waarde toe aan de organisatie.

Klik hier voor meer informatie

Leiderschap of leidinggeven?

Ontdek jouw persoonlijk leiderschap in ons eBook “Leiderschap of leidinggeven”. We nemen je mee in vier stappen hoe jij als leidinggevende trouw kunt zijn aan jezelf en jouw kracht kunt gebruiken om anderen leiding te geven. Wanneer jij in beweging komt, volgt de rest vanzelf.