Disclaimer

Disclaimer voor https://www.peoplecoaching.nl/

PeopleCoaching (Kamer van Koophandel: 08132617), hierna te noemen PeopleCoaching, verleent u hierbij toegang tot https://www.peoplecoaching.nl/ en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

PeopleCoaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

PeopleCoaching spant zich in om de inhoud van https://www.peoplecoaching.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.peoplecoaching.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PeopleCoaching.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.peoplecoaching.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://www.peoplecoaching.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PeopleCoaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PeopleCoaching.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PeopleCoaching, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Leiderschap of leidinggeven?

Ontdek jouw persoonlijk leiderschap in ons eBook “Leiderschap of leidinggeven”. We nemen je mee in vier stappen hoe jij als leidinggevende trouw kunt zijn aan jezelf en jouw kracht kunt gebruiken om anderen leiding te geven. Wanneer jij in beweging komt, volgt de rest vanzelf.