Saueressig Poland over de coaching

PeopleCoaching doet bij ons bv. de individuele coaching en begeleiding van ons management. De trainingen vinden op diverse manieren plaats. Meestal bezoekt een coach van PeopleCoaching ons voor een week in Polen, en geeft daar individuele trainingen. Ook komt het voor dat wij individuele personen naar Enschede sturen waar zij dan een privésessie krijgen die meestal 3 dagen duurt. Bij deze aanpak wordt de duurzaamheid bevordert door het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Ook word door PeopleCoaching bij ons trainingen voor groepen gegeven. Dit bv. voor afdelingen als Customer Service of Sales afdelingen. Deze trainingen zijn gericht op het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het omgaan met emoties en communicatie vaardigheden.

Verder vragen wij de hulp van PeopleCoaching in als er moeilijke, zelf op te lossen problemen zijn, tussen mensen in een afdeling. Het voordeel van PeopleCoaching is voor ons van diverse aard. Wij hebben veel voordeel op langere termijn, als zij ons helpen om conflicten op te lossen in een afdeling. De sturing of bijsturing van personeel is voor ons essentieel. Zeker gezien op langere termijn. Deze inzet leidt tot meer arbeidsvreugde en het terugdringen van ongewenst gedrag.

De mensen zitten zonder uitzondering, na de coaching/training veel beter in hun vel. Dit zien we dan ook duidelijk bij de betreffende personen, hun gedaalde ziekteverzuim en de betere prestaties van hen op de werkvloer. Wat ik tevens zeer positief vind, is dat niet alleen zakelijke maar ook vaak persoonlijke problemen door PeopleCoaching begeleid en opgelost worden bij onze werknemers.

Tevens heeft de begeleiding van PeopleCoaching er toe bij gedragen dat het verloop van personeel is gereduceerd.

Blije en gelukkige mensen presteren beter

Teams functioneren beter als zij blijvend leren en zich blijven ontwikkelen. Als teams en teamleden goede prestaties leveren voegen zij waarde toe aan de organisatie.

Klik hier voor meer informatie

Leiderschap of leidinggeven?

Ontdek jouw persoonlijk leiderschap in ons eBook “Leiderschap of leidinggeven”. We nemen je mee in vier stappen hoe jij als leidinggevende trouw kunt zijn aan jezelf en jouw kracht kunt gebruiken om anderen leiding te geven. Wanneer jij in beweging komt, volgt de rest vanzelf.